Lahjoittajat & rahastot

Lahjoittajat

Säätiölle lahjoittaneet ja nimikkorahastot:

Hulda ja Reko Paulo

Tutustu koko Paulon Säätiön alkuun ja historiaan. 

Daisy ja Yrjö Eskola

Lue lisää. 

Sigurd ja Liisa Wikström

Lue lisää. 

Kalle ja Märtha Ebb

Lue lisää. 

Rahastot


Kantarahasto, johon kuuluvat 
  • Hulda ja Reko Paulon rahasto, kaikki alat
  • Sigurd ja Liisa Wikström rahasto, kaikki alat
  • Leena Palotien muistorahasto, lääketietiede
    • Varoja käytetään Akateemikko Leena Palotie –luennon ja palkinnon (Leena Peltonen Lecture and Prize) toteuttamiseen. Rahaston tuotoista voidaan myös jakaa apurahoja tutkimustyöhön, jossa selvitetään geenien merkitystä ihmisen sairauksissa. Apurahat jaetaan Paulon Säätiön hallituksen päätöksellä Helsingin yliopiston FIMM johtaja esityksestä. Rahaston perustamisvuosi on 2010 ja sitä täydennettiin 2017 Tarja Terttu Leena Airaksisen testamenttilahjoituksella.

Kantarahastosta apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi. Sääntöjen mukaan vuosittain kantarahastosta jaettava summa jakautuu siten, että 60% jaetaan lääketieteelle, 20% liikesivistykselle, 10% kuvataiteelle ja 10% säveltaiteelle.

Jorma Pätiälän rahasto, Lääketietiede

 Keuhkosairauksiin tai liittyy sota- tai niihin verrattavien vammojen hoitoon tähtäävään tutkimustyöhön. Rahaston perustamisvuosi 1980.

Tapani Tammisto rahasto, Lääketietiede

Tukea kohdennetaan anestesiologiseen tutkimukseen. Rahaston perustamisvuosi 1995. 

Ahti Tarkkasen rahasto, Lääketietiede

Tukea kohdennetaan silmäsairauksien tai niihin verrattavien sairauksien tai vammojen hoitoa edistävään tutkimustyöhön tai alan tunnustuspalkintona ilman erillista hakemusta. Rahaston perustamisvuosi 1983.

Suu- ja leukakirurgian Tutkimusrahastosta 

Tukea kohdennetaan suu-, leuka- ja kasvosairauksien kirurgista hoitoa edistävään (maxillofacial surgery) tutkimukseen. Rahaston perustamisvuosi 2000. Apurahojen lisäksi rahasto voi jakaa ansioituneesta opinnäytteestä palkintoapurahan.

Eino Hirvosen rahasto, Liikesivistys

Rahastosta jaetaan apurahana tai tunnustuspalkintona ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelleille tai opiskeleville kauppatieteen maistereille vientikoulutusta edistäviin tutkimuksiin ja toimintaan. Rahaston perustamisvuosi 1980.

Veikko Palotien rahasto, Liikesivistys ja juridiikka

Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja liikesivistystä edistäviin tarkoituksiin ja erityisesti sellaisten opintojen ja tutkimusten tukemiseen, jotka kohdistuvat liike-elämän. Apurahoja voidaan myöntää myös liike-elämän juridiikkan kurssien, seminaarien ja kokousten järjestämistä. Rahaston perustamisvuosi 1977.

Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, Alppihiihto

Kalle ja Märtha Ebbin rahasto jakaa tukea Ski Sport Finland ry:lle nuorten alppihiihdon edistämistä ja sen kansainvälistä kilpailutoimintaa varten sekä Helsinki Ski Club ry:lle (ent. Slalom-Seura r.y.) nuorisotoimintaa varten. 

Nimikkorahasto muodostuu lahjoituksesta, joka useimmiten kantaa lahjoittajan nimeä. Lahjoituksen voi toki tehdä myös säätiön kantarahastoon.

Kantarahastosta apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi. Sääntöjen mukaan vuosittain kantarahastosta jaettava summa jakautuu siten, että 60% jaetaan lääketieteelle, 20% liikesivistykselle, 10% kuvataiteelle ja 10% säveltaiteelle.

Hulda Paulo -palkinto

Hulda Paulo -palkinnon säätiön hallitus perusti 1994 Hulda Paulon syntymän satavuotispäivän kunniaksi. Se on luonteeltaan musiikin tunnustuspalkinto, joka myönnetään säätiön hallituksen päätöksellä. Jos palkinto jaetaan musiikkikilpailussa, sen tulee suuruudeltaan luontevasti niveltyä kilpailun muihin rahapalkintoihin, eikä sitä voi käyttää muiden palkintojen rahoittamiseen, se on jaettava yhtenä summana.

Yhteystiedot

Kappelikuja 6 B, 1. Krs
02200 Espoo
Puh. 045 246 32 62
toimisto@paulo.fi

Säätiön toimistoaika 9-15.

Y 0116787-3.  Rek.nr. 1539

Tietosuojaseloste

© Paulon Säätiö 2024