Nimikkorahastot

Nimikkorahastot

Rahastot
 Kantarahasto, johon kuuluvat 
  • Hulda ja Reko Paulon rahasto, kaikki alat
  • Sigurd ja Liisa Wikström rahasto, kaikki alat
  • Leena Palotien muistorahasto, lääketietiede
    • Varoja käytetään Akateemikko Leena Palotie –luennon ja palkinnon (Leena Peltonen Lecture and Prize) toteuttamiseen. Rahaston tuotoista voidaan myös jakaa apurahoja tutkimustyöhön, jossa selvitetään geenien merkitystä ihmisen sairauksissa. Apurahat jaetaan Paulon Säätiön hallituksen päätöksellä Helsingin yliopiston FIMM:n johtaja esityksestä. Rahaston perustamisvuosi on 2010 ja sitä täydennettiin 2017 Tarja Terttu Leena Airaksisen testamenttilahjoituksella.

Kantarahastosta apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi. Sääntöjen mukaan vuosittain kantarahastosta jaettava summa jakautuu siten, että 60% jaetaan lääketieteelle, 20% liikesivistykselle, 10% kuvataiteelle ja 10% säveltaiteelle.

Daisy ja Yrjö Eskolan rahasto, Lääketiede

Daisy ja Yrjö Eskolan rahastosta anomusten perusteella lääketieteellistä tutkimustyötä edistäviin tarkoituksiin. Tällöin tulevat ensi sijassa kysymykseen nuoret lahjakkaat vähävaraiset lääketieteen tutkijat tai opiskelijat. Puolet myönnettävistä apurahoista jaetaan Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelleille tai opiskeleville. Toinen puoli jaetaan turkulaisille, etupäässä ruotsinkielisille ja ensisijaisesti Åbo Akademi'ssa toimiville. Rahaston perustamisvuosi 1978.

Jorma Pätiälän rahasto, Lääketietiede 

Keuhkosairauksiin tai sota- tai niihin verrattavien vammojen hoitoon tähtäävään tutkimustyöhön. Rahaston perustamisvuosi 1980.

Tapani Tammiston rahasto, Lääketietiede

Tukea kohdennetaan anestesiologiseen tutkimukseen. Rahaston perustamisvuosi 1995. 

Ahti Tarkkasen rahasto, Lääketietiede

Tukea kohdennetaan silmäsairauksien tai niihin verrattavien sairauksien tai vammojen hoitoa edistävään tutkimustyöhön tai alan tunnustuspalkintona ilman erillista hakemusta. Rahaston perustamisvuosi 1983.

Suu- ja leukakirurgian tutkimusrahasto

Tukea kohdennetaan suu-, leuka- ja kasvosairauksien kirurgista hoitoa edistävään (maxillofacial surgery) tutkimukseen. Rahaston perustamisvuosi 2000. Apurahojen lisäksi rahasto voi jakaa ansioituneesta opinnäytteestä palkintoapurahan.

Eino Hirvosen rahasto, Liikesivistys 

Rahastosta jaetaan apurahoja tai tunnustuspalkintoja  ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelleille tai opiskeleville kauppatieteen maistereille vientikoulutusta edistäviin tutkimuksiin ja toimintaan. Rahaston perustamisvuosi 1980.

Veikko Palotien rahasto, Liikesivistys ja juridiikka

Rahastosta myönnetään apurahoja ja palkintoja liikesivistystä edistäviin tarkoituksiin ja erityisesti sellaisten opintojen, tutkimusten, kurssien ja kokousten tukemiseen, jotka kohdistuvat liike-elämän juridiikkaan. Rahaston perustamisvuosi 1977.

Kalle ja Märtha Ebbin rahasto, Alppihiihto

Kalle ja Märtha Ebbin rahasto jakaa tukea Ski Sport Finland ry:lle nuorten alppihiihdon edistämistä ja sen kansainvälistä kilpailutoimintaa varten sekä Helsinki Ski Club ry:lle (ent. Slalom-Seura r.y.) nuorisotoimintaa varten. 

Nimikkorahasto muodostuu lahjoituksesta, joka useimmiten kantaa lahjoittajan nimeä. Lahjoituksen voi toki tehdä myös säätiön kantarahastoon.

Kantarahastosta apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi. Sääntöjen mukaan vuosittain kantarahastosta jaettava summa jakautuu siten, että 60% jaetaan lääketieteelle, 20% liikesivistykselle, 10% kuvataiteelle ja 10% säveltaiteelle.

Hulda Paulo -palkinto

Hulda Paulo -palkinnon säätiön hallitus perusti 1994 Hulda Paulon syntymän satavuotispäivän kunniaksi. Se on luonteeltaan musiikin tunnustuspalkinto, joka myönnetään säätiön hallituksen päätöksellä. 

Yhteystiedot

Kappelikuja 6 B, 1. Krs
02200 Espoo
Puh. 045 246 32 62
toimisto@paulo.fi

Säätiön toimistoaika 9-15.

Y 0116787-3.  Rek.nr. 1539

Tietosuojaseloste

© Paulon Säätiö 2024