Apurahat

Paulon säätiön apurahat

Apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja säveltaiteen edistämiseksi. Säätiön sääntöjen mukaan vuosittain kantarahastosta jaettava summa jakautuu siten, että puolet jaetaan lääketieteelle, loppuosasta puolet liikesivistykselle ja loput tasan kuvataiteen ja säveltaiteen kesken. Säätiön hallinnoimista nimikkorahastoista jako tapahtuu a.o. rahastojen sääntöjen mukaisesti.

Hakuaikamme on kerran vuodessa: elokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Muina aikoina säätiö ei vastaanota hakemuksia.

Paulon Säätiö myönsi koronavirusajasta johtuen lisätukea sävel- ja kuvataiteille yhteensä 80.000 euroa, mikä erilaisina tukina alojen taiteilijoille jaettiin kesäkuussa 2020. Lääketieteelle vastaava euromäärä oli 100.000 euroa koronavirustutkimukseen.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja ja muodostaa, jos lahjoittaja niin määrää, niistä erikoisrahastoja. Lisätietoja antaa Säätiön toimitusjohtaja, Risto Renkonen risto.renkonen@paulo.fi.

Lisätietoja apurahoista

Yhteystiedot

Kappelikuja 6 B, 1. Krs
02200 Espoo
Puh. 045 246 32 62
toimisto@paulo.fi

Säätiön toimistoaika 9-15.

Y 0116787-3.  Rek.nr. 1539

Tietosuojaseloste

© Paulon Säätiö 2024